5 głównych korzyści udziału w Programie LFT

Decyzja o uczestnictwie w programie rozwojowym to ważna inwestycja. Inwestując środki finansowe, a przede wszystkim swój czas – warto mieć pewność, że wybiera się taką interwencję rozwojową, która przyniesie wartość i wymierne korzyści – zarówno firmie, jak i samym uczestnikom.

Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych korzyści z udziału w Programie – istotnych zarówno z perspektywy biorących w nim udział pracowników, jak i z perspektywy całej firmy.

1. SAMOŚWIADOMOŚĆ LIDERSKA
Uczestnicy Programu w istotny sposób podnoszą swoją samoświadomość jako liderzy – rozpoznają swoje mocne strony i rozwijają te kompetencje, które są im potrzebne aby działać skutecznie.  W rezultacie uczestnictwa w Programie,  każdy z uczestników jest w pełni świadomy swojego potencjału liderskiego i dzięki temu staje się skuteczniejszy jako lider.

2. AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO
Program wyzwala w uczestnikach inicjatywę i odpowiedzialność za działania rozwijające firmę oraz za tworzenie najlepszego środowiska pracy ich zespołów. Uczestnicy Programu, bazując na swojej samoświadomości i inspiracji od innych, stają się angażującymi liderami, działającymi zgodnie ze swoimi wartościami i w spójności ze strategią biznesową firmy. Potrafią inspirować innych i pozytywnie wpływać na kulturę organizacji, w której pracują.

3. PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU
Istotną korzyścią Programu jest koncentracja uczestników na przyszłości firmy, na rynku zewnętrznym, w tym potrzebach klientów oraz trendach rynkowych. Program kształtuje liderów świadomych zmian rynkowych i wyzwań, które z nich wynikają i przygotowuje ich do przewodzenia zmianom i zarządzania zespołami w sytuacji ciągłych zmian w otoczeniu.

4. SIEĆ LIDERÓW
Program buduje sieć liderów, którzy dzielą podobną pasję – pasję do rozwijania biznesu. Dzięki Programowi zacieśniają się relacje pomiędzy osobami z różnych działów i zespołów, a uczestnicy stają się dużo bardziej skuteczni w swoim codziennej pracy, korzystając z nowych kontaktów i relacji, jak również lepiej rozumiejąc wzajemne zależności. W wyniku Programu powstaje sieć liderów gotowych do współpracy i wspólnego działania na rzecz długoterminowego sukcesu firmy.

5. INICJATYWY BIZNESOWE
Jednym z kluczowych elementów Programu są inicjatywy biznesowe, które uczestnicy tworzą od samego początku Programu i które rozwijają w trakcie jego trwania. W rezultacie firma zyskuje inspirację do rozwoju nowych usług lub do wprowadzania usprawnień biznesowych, które pomagają jej skutecznie konkurować na rynku – zarówno teraz jak i w przyszłości. Uczestnicy Programu dzielą się swoimi innowacyjnymi pomysłami i stają się liderami wypracowanych przez siebie projektów a firma zyskuje wymierne korzyści biznesowe.