Pomagamy klientom podnosić wartośći wpływ ich organizacji na otoczenie przez transformację biznesową i osobistą.


Jesteśmy zespołem, doradców,  moderatorów i coachów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z firmami polskimi i zagranicznymi, instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit.

Współpracując z klientami wyzwalamy potencjał przywódczy w ich firmach, rozwijamy autentycznych i wpływowych liderów zmiany oraz wzmacniamy organizacje w procesie transformacji.

Współtworzymy

strategie i rozwiązania operacyjne

Budujemy

umiejętności
przywódcze

Podnosimy

jakość zarządzania
i zaangażowanie pracowników.

Zespół


Sarah Ellis

Partner Fluent Sp. z o.o.

Małgorzata Tomaszewska

Partner Fluent Sp. z o.o.

„LFT to pierwszy program, na jaki kiedykolwiek się natknęłam, oferujący doskonały balans pomiędzy twardym mierzalnym efektem dla biznesu i osobistym rozwojem uczestników dającym im siłę na teraz i na przyszłość. Ta wyjątkowa i sprawcza kombinacja jest swego rodzaju magią, której nie można zobaczyć lub usłyszeć – trzeba ją poczuć i doświadczyć od jej uczestników w czasie każdego kolejnego kroku ich drogi rozwojowej.”

Specjalizacja:Angażowanie osób i zespołów w strategię, transformacja, przywództwo, rozwój talentów, szczególnie w przypadku przyjęcia podejścia holistycznego (umysł-ciało)

„Jednym zdaniem, z mojego punktu widzenia, LFT opiera się na wzmacnianiu osobistej siły w kontekście biznesowym. Tylko wtedy gdy weźmiemy pełną odpowiedzialność za siebie, możemy świadomie decydować o swojej odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi, do zespołu, klientów, naszych organizacji czy społeczności. ”

Specjalizacja:zarządzanie zmianą, rozwój przywództwa, rozwój osobistych kompetencji, budowanie zaangażowania w zespołach i organizacji

Małgorzata Kalisz

Partner Fluent Sp. z o.o.

Katarzyna Rozenfeld

Associate Fluent Sp. z o.o.

„Program LFT przynosi wyjątkową wartość i rezultaty poprzez wyzwolenie potencjału pracowników danej organizacji i ukierunkowanie ich energii przywódczej na działania skoncentrowane na najważniejszych priorytetach biznesowych organizacji. Dodatkowo cały program jest głęboko osadzony w biznesowym kontekście działania danej firmy więc nowe umiejętności przywódcze uczestników są natychmiast wdrażane w ich codziennej pracy.Dlatego LFT jest ucieleśnieniem filozofii, która mi przyświeca od lat - najlepsze i najbardziej trwałe rezultaty można osiągnąć przez połączenie ’twardych’ rezultatów biznesowych z rozwojem ‚miękkich umiejętności’ przywódczych i osobistych. ”

Specjalizacja:zarządzanie ludźmi, budowa zaangażowania, rozwój efektywnego przywództwa, zmiany organizacyjne, rozwój potencjału

„W oparciu o moje doświadczenie biznesowe nie mam żadnych wątpliwości, że program LFT jest unikalny na rynku. Nie znam żadnego innego programu rozwojowego, który zapewnia biznesowi niemal natychmiastowego zwrotu z inwestycji. W praktyce oznacza to nie tylko ograniczenie ryzyka z tego typu inwestycji ale także dodatkowy przychód w przewidywalnym czasie w rezultacie uruchomionych w czasie programu inicjatyw strategicznych.”

Specjalizacja:zarządzanie zmianą, rozwój przywództwa, budowanie zaangażowania w zespołach i organizacji

Jonathan Siddons

Partner Fluent Sp. z o.o.

Julita Jabłkowska

Partner Fluent Sp. z o.o.

„To co jest wyjątkowe jeśli chodzi o program LFT, to fakt, że pomaga on uczestnikom odnaleźć i rozwinąć najlepszą wersję siebie, jako liderów, w ścisłym odniesieniu do realiów i kontekstu biznesowego, w którym funkcjonują. Uczestniczy sami są zdumieni zmianą, jaka w nich zachodzi w rezultacie tego doświadczenia. Doświadczenia wykreowanego w atmosferze dzielenia się wiedzą i uczenia od siebie nawzajem jak i od coachów. To naprawdę zmienia życie – zarówno na poziomie osobistym jak i profesjonalnym.”

Specjalizacja:strategie, modele biznesowe, transformacja biznesowa, zaangażowanie, przywództwo, komunikacja

„Uważam, że program LFT jest wyjątkową propozycją dla osób pragnących skutecznie rozwinąć swoje kompetencje przywódcze. O jego unikalności decyduje mocne zakorzenienie w realiach biznesowych oraz głęboko doświadczalna formuła zajęć, uzupełniona o częste sesje informacji zwrotnej (zespołowej i indywidualnej). Taka konstrukcja pozwala uczestnikom programu, w krótkim czasie, przekonać się, które z ich postaw i przekonań służą budowaniu przywództwa, a które je osłabiają. Uczestnicy na bieżąco testują nowe modele działania i korygują swoje zachowania. Jest to zdecydowanie program dla osób ambitnych, mierzących wysoko!”

Specjalizacja:transformacja biznesowa, zarządzanie zmianą, strategie, zaangażowanie, komunikacja

Marta Dratwa – Wasyłek

Partner Fluent Sp. z o.o.

O nas

Dowiedzsię więcejo Fluent

Dowiedz się więcej

„Moim zdaniem, wyjątkowość tego programu wynika z tego, że w realny sposób wzmacnia i rozwija on taki rodzaj przywództwa, który jest kluczowy w obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, pełnym złożoności, niepewności czy przypadkowości. Jest to przywództwo oparte na autentyczności, zwinności, przedsiębiorczości, myśleniu systemowym, współpracy oraz współzależności. Program ten transformuje twój sposób myślenia i działania zarówno w kontekście zawodowym jak i osobistym.”

Specjalizacja:rozwój przywództwa, strategia, zaangażowanie, zwinność (agility), projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych, transformacja osobista