Polityka prywatności

 

i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej Spółki Fluent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

I. Wstęp

1. Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)[1].

2. Poniżej przestawiamy informacje, w jaki sposób Fluent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przetwarza dane osobowe w ramach strony internetowej.

 

II. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies (zwana dalej „Polityką cookies”) strony https://fluentlft.eu (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby przetwarzanych danych, w tym zakres wykorzystywania cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika Strony Internetowej (dalej również „Użytkownika”).

2. Administratorem danych jest Fluent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Polska (zwany dalej „Fluent”).

3. Fluent nie zabiega o identyfikację użytkowników Strony Internetowej.

III. Cel przetwarzania danych

1. Dane wpisane przez Użytkowania do formularza kontaktowego na Stronie Internetowej są przetwarzane w celach kontaktowych.

2. Przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fluent, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

4. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Fluent realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.

5. Podanie danych w ramach formularza kontaktowanego jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

6. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

7. Dane – w relacjach umownych – są przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w Fluent można kierować do Inspektora Ochrony Danych Fluent na adres: biuro@fluentpartners.eu

IV. Informacje zbierane automatycznie

1. Zgodnie z przyjętą praktyką serwer Strony Internetowej przechowuje zapytania HTTP kierowane do tego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji jest następujący:

1) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

2) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

3) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

4) czas nadejścia zapytania,

5) pierwszy wiersz żądania HTTP,

6) kod odpowiedzi HTTP,

7) liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

8) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

9) informacje o przeglądarce użytkownika,

10) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

3. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Fluent na Twoim urządzeniu wyrażasz, jako Użytkownik, za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, możesz wyszukać je poprzez opcje swojej przeglądarki za pomocą hasła „fluent”.

5. Fluent korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):

1) Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

2) Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

3) Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Fluent może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 2, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 2, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.

V. Odnośniki do innych stron

1. Strona Internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Fluent nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

2. Podobnie Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy tych stron ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

VI. Wykorzystanie danych zbieranych automatycznie

1. Dane zbierane automatycznie Fluent wykorzystuje w celu:

1) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

2) monitorowania stanu sesji,

3) dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub

4) analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową. Są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną Internetową.

3. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Spółki.

VII. Informacje kontaktowe

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail Fluent: info@fluentpartners.eu

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</p