Leadership for Transformation (LFT)to kompleksowy program rozwojowo-biznesowy dla firm i liderów, który wyzwala potencjał przywódczy w organizacji. Rozwija autentycznych i wpływowych liderów zmiany i wyposaża ich w umiejętności skutecznego reagowania na wyzwania oraz dostrzegania możliwości w nieprzewidywalnym świecie.


Dlaczego warto wziąć udział w Programie LFT?

Początek 2020 roku pokazuje, jak ważne są umiejętności przywódcze w nieprzewidywalnym świecie, z którym mamy do czynienia. Tempo zmian w środowisku zewnętrznym nigdy wcześniej nie było tak duże, jak obecnie. Aby skutecznie działać i konkurować na rynku organizacje potrzebują transformacji.

Najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed organizacjami to:

Zrozumieć sytuację rynkową

i tak dostosować strategię biznesową, aby optymalnie wykorzystać wynikające z niej możliwości

Rozwijać autentycznychi pewnych siebie liderów

którzy mają odpowiednie umiejętności i są w stanie zainicjować oraz przeprowadzić w firmie konieczne zmiany

Wzmacniać styl zarządzania

który inspiruje pracowników
i angażuje ich do działania

Działać zwinniei elastycznie

łącząc siłę hierarchii organizacyjnej z energią i innowacyjnością sieci wewnętrznych kontaktów

LEADERSHIP FOR TRANSFORMATION

Autentyczne przywództwojest odpowiedziąna wyzwania obecnych czasów

Osobistyrozwój liderów

Przewodzeniezmianom

Transformacjabiznesu

Wierzymy, że transformacja biznesowa oraz osobista są powiązane i wpływają na siebie. Miarą sukcesu w rozwoju przywództwa kadry kierowniczej jest zmiana managerów operacyjnych w liderów zmiany, którzy sprawnie wykorzystują sieć relacji, myślą systemowo i wpływają na firmę jako całość.

Małgorzata Kalisz

Partner Fluent Sp. z o.o.

Leadership for Transformation to:

Angażujący, prowokujący do działania i myśleniaholistyczny program,

który wykorzystuje najnowsze trendy w rozwoju oraz łączy rozwój biznesu z rozwojem osobistym

Transformujące doświadczenie rozwojowe

dla 18-30 liderów z różnych poziomów organizacji, pozwalające odkryć mocne strony osobistego przywództwa

Platformawspierająca organizację

we wdrażaniu strategii biznesowej

Jesteś zainteresowany Programem LFT?

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Program LFT jest dla Ciebie, napisz do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania

skontaktuj się z nami

Dla kogo jest Program Leadership for Transformation?

Program jest skierowany do firm, które:

 • są zainteresowane wzmocnieniem swojej pozycji biznesowej i uzyskaniem przewagi konkurencyjnej na zmieniającym się rynku
 • wierzą, że ich sukces w przyszłości zależy od jakości przywództwa ich liderów
 • chcą pobudzić potencjał innowacji i inicjatywy wśród swoich pracowników
 • chcą zainwestować w rozwój swoich pracowników, aby uwolnić potencjał przywódczy w organizacji

Grupa docelowa Programu:

 • członkowie zarządu
 • wyższa kadra zarządzająca
 • kluczowe talenty w firmie
 • osoby, które mają potencjał przywódczy a także pasję i motywację do przewodzenia zmianom w organizacji

Program Leadership for Transformation pozwoli wykształcić w organizacji grupę liderów:

 • wzmocnionych kompetencyjnie w zakresie autentycznego przywództwa i zarządzania zmianą
 • gotowych do przewidywania trendów rynkowych i kwestionowania status quo
 • zmotywowanych do tworzenia nowej jakości w organizacji i wdrażania nowych rozwiązań ukierunkowanych na sukces firmy w przyszłości
 • wdrażających konkretne projekty w obszarach wymagających innowacji

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Najważniejsze korzyści płynącez uczestnictwaw Programie LFT

Przeczytaj

Jak pracujemy w Programie LFT?

Jesteśmy gotowi wspierać naukę i rozwój zarówno w środowisku wirtualnym jak i bezpośrednio przez cały okres trwania programu.

Program Leadership for Transformation jest zaprojektowany jako intensywne, motywująco-transformacyjne doświadczenie, wykorzystujące najnowsze metody rozwoju kompetencji oraz badania i modele na temat przywództwa w zmiennych czasach.

LEADERSHIP FOR TRANSFORMATION

Najbardziej holistyczny rozwojowo-biznesowy program przywódczy dla firm

Dołącz teraz

Program Liderów Transformacji był dla mnie pewnego rodzaju podróżą osobistej transformacji. Program pomógł mi lepiej rozumieć siebie i to co jest źródłem mojej osobistej siły. Teraz koncentruję się na tym co robię naprawdę dobrze i co może wspierać mój sukces.

Paula Milton

Product Director GB

Co wyróżnia Program Leadership for Transformation?

 • ogromna intensywność ukierunkowana na cele biznesowe i indywidualne
 • idealna proporcja między rozwojem osobistego przywództwa a budowaniem sieci skutecznych liderów zmiany
 • koncentracja i praca na rzeczywistych wyzwaniach biznesowych organizacji
 • stosowanie różnorodnych metod uczenia się pozwalających wdrażać kompetencje przywódcze w kontekst biznesowy

12h

action learning

90h

warsztatów

20h

sesji coachingowych

Szczegóły programu

Intensywna, głęboka pracarozwojowa nastawiona na cele

Poznaj nasze metody i narzędzia pracy

Program wykorzystuje nowoczesne – skuteczne metody uczenia

Nauka przezdoświadczanie

(experiential learning) – uczenie się
w trakcie Programu odbywa się głównie poprzez doświadczanie własnego przywództwa dzięki: specjalnie zaprojektowanym symulacjom biznesowym, grom zespołowym, praktyce wdrażania i realizacji biznesowych projektów transformacyjnych. W rezultacie uczestniczy rozwijają własną motywację do wzmacniania mocnych aspektów swojego przywództwa i wprowadzania zmian we własnym stylu działania

Uczenie sięw działaniu

(action learning) – jedną z metod wykorzystywanych w Programie jest praca w małych grupach zarówno w trakcie warsztatów jak i pomiędzy nimi. Metoda ta dodatkowo wspiera wdrażanie nowych umiejętności, jak i realizację inicjatyw biznesowych. Obserwowanie innych w roli lidera, oraz omawianie swoich wyzwań przy wsparciu grupy, pozwala uczestnikom doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznym otoczeniu

Informacjazwrotna

(feedback) – w trakcie trwania Programu uczestnicy otrzymują informację zwrotną z wielu perspektyw – badanie 360 stopni, obserwacje innych uczestników i coachów, sponsorów, a także autorefleksja na podstawie własnych obserwacji

Odpowiedzialność własna za proces rozwoju

(self-directed learning) – uczestnicy sami kierują swoim procesem uczenia się, w tym tematyką zadań i doświadczeń. Odpowiedzialność za uczenie się i jego efekty leży po stronie uczestników, dzięki temu wzmacniane jest ich zaangażowanie oraz osobiste przywództwo

Kształtowanie nawyków

poszczególne moduły Programu umożliwiają budowanie i pogłębianie umiejętności, co wzmacnia utrwalanie zmian w zachowaniach

Szczegóły programu

Łącznie 122 godzinyinspiracji rozwojowejdla każdego uczestnika!

NIE CZEKAJ

Brzmi ciekawie?Jesteś zainteresowanyprogramem LFT?

skontaktuj się z nami