Kompleksowy program rozwojowo-biznesowy skierowany do liderów z różnych organizacji, którzy widzą potrzebę transformacji siebie i swoich firm, aby sprostać wymaganiom coraz szybciej zmieniającego się środowiska biznesowego.


Dlaczego warto wziąć udział w Programie LFT?

Początek 2020 roku pokazuje, jak ważne są umiejętności przywódcze w nieprzewidywalnym świecie, z którym mamy do czynienia. Tempo zmian w środowisku zewnętrznym nigdy wcześniej nie było tak duże, jak obecnie. Jeśli chcesz być skutecznym w obliczu zmian, wzmocnij swoje przywództwo, tylko wtedy masz szansę wpływać na rozwój swojej organizacji.

Wykorzystajzachodzące zmiany

za którym pójdą inni.

Stań się pewnym siebiei godnym zaufania liderem

za którym pójdą inni.

Poznaj Leadership for Transformation - uwolnij swój potencjał i otwórz się na nowe możliwości

LEADERSHIP FOR TRANSFORMATION

Autentyczne przywództwojest odpowiedziąna wyzwania obecnych czasów

Osobistyrozwój liderów

Przewodzeniezmianom

Transformacjabiznesu

Wierzymy, że transformacja biznesowa oraz osobista są powiązane i wpływają na siebie. Miarą sukcesu w rozwoju przywództwa kadry kierowniczej jest zmiana managerów operacyjnych w liderów zmiany, którzy sprawnie wykorzystują sieć relacji, myślą systemowo i wpływają na firmę jako całość.

Małgorzata Kalisz

Partner Fluent Sp. z o.o.

LFT to 9-miesięczny program rozwojowo-biznesowy, który:

Wyzwala potencjał przywódczy

i rozwija autentycznych
i wpływowych liderów zmiany

Buduje aktywnąsieć liderów

przygotowanych na wyzwania przyszłości i gotowych do wdrażania zmian w swoim środowisku

Wspiera zarówno odkrywanie mocnych stron

osobistego przywództwa, jak
i przezwyciężanie jego ograniczeń, dzięki czemu stanowi transformujące doświadczenie

Wykorzystujenajnowsze trendy

w rozwoju oraz łączy rozwój osobisty z rozwojem biznesu

Jesteś zainteresowany Programem LFT?

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Program LFT jest dla Ciebie, napisz do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania

skontaktuj się z nami

Dla kogo jest Program Leadership for Transformation?

Grupa docelowa programu:

 • członkowie zarządu
 • wyższa kadra zarządzająca
 • osoby, które mają potencjał przywódczy, a także pasję
  i motywację do przewodzenia zmianom w organizacji

Program Leadership for Transformation pomoże liderom:

 • odkryć swoje autentyczne przywództwo i uwolnić ich potencjał
 • wzmocnić kompetencje w zakresie przywództwa, wywierania wpływu
  i zarządzania zmianą
 • znaleźć w sobie odwagę do kwestionowania status quo i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
 • wdrożyć konkretne projekty w obszarach wymagających innowacji

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

5 najważniejszych korzyści płynącychz uczestnictwaw Programie LFT

Przeczytaj

Jak pracujemy w Programie LFT?

Jesteśmy gotowi wspierać naukę i rozwój zarówno w środowisku wirtualnym jak i bezpośrednio przez cały okres trwania programu.

LEADERSHIP FOR TRANSFORMATION

Najbardziej holistyczny rozwojowo-biznesowy program przywódczy dla liderów

Dołącz teraz

12h

action learning

90h

warsztatów

3h

sesji coachingowych

Łącznie 105 godziny inspiracjirozwojowej dla każdego uczestnika!

Program Liderów Transformacji był dla mnie pewnego rodzaju podróżą osobistej transformacji. Program pomógł mi lepiej rozumieć siebie i to co jest źródłem mojej osobistej siły. Teraz koncentruję się na tym co robię naprawdę dobrze i co może wspierać mój sukces.

Paula Milton

Product Director GB

Szczegóły programu

Intensywna, głęboka pracarozwojowa nastawiona na cele

Poznaj nasze metody i narzędzia pracy

Program wykorzystuje nowoczesne – skuteczne metody uczenia

Nauka przezdoświadczanie

(experiential learning) – uczenie się
w trakcie Programu odbywa się głównie poprzez doświadczanie własnego przywództwa dzięki: specjalnie zaprojektowanym symulacjom biznesowym, grom zespołowym, praktyce wdrażania i realizacji biznesowych projektów transformacyjnych. W rezultacie uczestniczy rozwijają własną motywację do wzmacniania mocnych aspektów swojego przywództwa i wprowadzania zmian we własnym stylu działania

Uczenie sięw działaniu

(action learning) – jedną z metod wykorzystywanych w Programie jest praca w małych grupach zarówno w trakcie warsztatów jak i pomiędzy nimi. Metoda ta dodatkowo wspiera wdrażanie nowych umiejętności, jak i realizację inicjatyw biznesowych. Obserwowanie innych w roli lidera, oraz omawianie swoich wyzwań przy wsparciu grupy, pozwala uczestnikom doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznym otoczeniu

Informacjazwrotna

(feedback) – w trakcie trwania Programu uczestnicy otrzymują informację zwrotną z wielu perspektyw – badanie 360 stopni, obserwacje innych uczestników i coachów, sponsorów, a także autorefleksja na podstawie własnych obserwacji

Odpowiedzialność własna za proces rozwoju

(self-directed learning) – uczestnicy sami kierują swoim procesem uczenia się, w tym tematyką zadań i doświadczeń. Odpowiedzialność za uczenie się i jego efekty leży po stronie uczestników, dzięki temu wzmacniane jest ich zaangażowanie oraz osobiste przywództwo

Kształtowanie nawyków

poszczególne moduły Programu umożliwiają budowanie i pogłębianie umiejętności, co wzmacnia utrwalanie zmian w zachowaniach

Poznaj naszsposób pracy!

dowiedz się więcej