Transform to Lead. Lead to Transform – PO CO?

Mahatma Gandhi powiedział: “Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.” 

Dalsze rozwinięcie tego dobrze znanego cytatu jest równie przejmujące:

A jednak to my jesteśmy lustrem świata. Wszystkie tendencje prezentowane w świecie można znaleźć w naszych własnych ciałach. Jeśli moglibyśmy zmienić siebie –  tendencje w świecie też mogłyby się zmienić.  Jeśli człowiek się zmienia – stosunek świata do niego też się zmienia. To jest piękne i stanowi źródło naszego szczęścia. Nie powinniśmy czekać na to co zrobią inni.” 

Zapytacie: co dla mnie, jako Lidera, oznacza to w praktyce? Otóż zmieniając swoje nastawienie i sposób myślenia, zamiast oceniać i narzekać na innych (czy warunki w jakich funkcjonujemy)  zaczynamy koncentrować się na samorefleksji i jedynym działaniu, które możemy w pełni kontrolować tj. na zmianie nas samych.

Zasada, która stanowi fundament całej filozofii Programu LFT to to, że każdy Lider ma kontrolę nad tym jak wyzwolić najlepszą wersję siebie i jak z niej korzystać.  Konstrukcja całego Programu jest odzwierciedleniem tej zasady. Wspieramy uczestników Programu w zrozumienie gdzie są teraz (jako ludzie – liderzy) a gdzie chcieliby być w przyszłości –  jesteśmy coachami i przewodnikami w tej podróży. Ta podróż do najlepszej wersji siebie wyposaża Cię w narzędzia, którą pozwolą Ci stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie pojawią się na Twojej drodze w przyszłości.

Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany są nieuniknione, dopiero wtedy gdy rozpoczynamy osobistą transformację i ją faktycznie realizujemy jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniu, jakim jest bycie silnym i wpływowym liderem (wzorem do naśladowania) we wszystkich aspektach naszego życia i przewodzić transformacji w różnych kontekstach i warunkach, zarówno teraz jak i w przyszłości (bez względu na to co ona przyniesie!).